ZÁPISY ŽÁKŮ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2019. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů (státní i soukromé).

Clever Bee nabízí poradenství v oblasti školní zralosti – poradenství bude zaměřeno na diagnostiku školní zralosti a následnou spolupráci s rodiči. Rodičům bude doporučeno, v kterých oblastech bude třeba s dítětem doma dále pracovat. Podle zájmu rodičů bude poradna poskytovat i další individuální práci s dětmi v rámci kurzu „ ŠKOLNÍ ZRALOST“. Náplň kurzu je sestavena tak, aby spolehlivě připravila Vaše dítě k zápisu do 1. ročníku základní školy.

KDY: Poradna bude otevřena každou středu od 16. ledna do 20. března 2019 (včetně) v době od 9°°- 12°° hodin nebo podle dohody i v jiném termínu.

Diagnostika školní zralosti bude probíhat v čase do 60 minut, kdy bude „testování“ dítěte a následný rozbor diagnostiky s rodiči.

CENA: Cena za vyšetření školní zralosti je 800 Kč. Případná následná péče a cena bude konzultována s rodiči podle potřeb dítěte a zájmu rodičů.

NÁPLŇ KURZU: Kurz bude připravovat děti v těchto oblastech:

  • řečová oblast, oblast matematických představ, sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorové vnímání, vnímání času, hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, sociální zralost, slovní zásoba
  • společné sdílení reality připravenosti dětí na vstup do základní školy
  • praktické ukázky a práce s pomůckami v oblasti předškolního vzdělávání

PEDAGOG: V poradenství i v následující péči bude s Vašimi dětmi pracovat PhDr. Dana Míková. Jde o velmi zkušenou pedagožku, která již přes 30 let působí na základních školách. Její specializace je v současné době práce s cizinci především v době nástupu dětí do základní školy. Více než 25 let vyučovala v prvních a druhých třídách základních škol a pracovala s předškolními dětmi v rámci poodkladové péče. Poslední tři roky pracuje jako lektorka, metodička a mentorka pro pedagogy a asistenty pedagoga. Je také externí pedagog na vysoké škole, kde je zapojena ve výzkumném projektu. V rámci spolupráce s LearnTube.cz provází kurzem „Naučte své děti číst“. Má bohaté zkušenosti i ze zahraničí, které získává ve školách především ve Švédsku, Švýcarsku, USA, Anglii, Německu a Francii. Svoji činnost postupně rozšiřuje i na poradenství pro rodiče, které zastupuje v komplikovaných situacích v kontaktu se školou.

Aby se dítě cítilo bezpečně a mohlo pracovat v příjemné a klidné atmosféře, podporuje paní doktorka Míková v případě zájmu přítomnost rodičů při činnostech dětí.